پاورپوینت فصل دوم ریاضی نهم

پاورپوینت فصل دوم ریاضی نهم

پاورپوینت فصل دوم ریاضی نهم

 

این فصل شامل:

درس اوّل: عددهای گویا

درس دوم: عددهای حقیقی

درس سوم: قدر مطلق و محاسبهٔ تقریبی

 

هر عدد کسری یا هر عددی که بتوان آن را به صورت یک عدد کسر نوشت عدد گویا نام دارد .

بین دو عدد گویا بی نهایت عدد گویا وجود دارد.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 39 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است